+420 605 278 311 info@uvgs.cz

Aplikace nano nátěru FN NANO

1. Měření dostupnosti přírodního UVA

Pro správnou funkci technologie FN NANO a aktivaci procesu fotokatalýzy je důležité na  místě určeném pro aplikaci technologie nanonátěru změřit množství dostupného slunečního UVA.

Sluneční svit a v něm obsažené UV záření  může prostupovat do vnitřních prostor okny, výlohami atd.

 Na základě  našich zkušeností s aplikacemi FN NANO víme, že v současné době je  většina oken a prosklených ploch opatřena sklem, které nepropouští UVA.

 Velké množství  kanceláří , prostor ve zdravotnictví, restaurace, kadeřnictví, kosmetiky, fitness, šatny, jídelny, je situována v prostorech bez přístupu slunečního světla a nemá tak zajistěny dostatečné hodnoty UVA pro potřebnou aktivaci procesu fotokatalýzy.

Proto jsou součastí naší komplexní nabídky  aktivátory UVA.

2. Zaměření a analýza prostor

Souběžně s měřením UVA proběhne zaměření prostor a analýza stropní plochy určené pro aplikaci.

Jedná se o posouzení kvality povrchu pro aplikaci a jeho případných oprav a vymalování a taktéž upřesnění technického stavu stropu – vedení klimatizace, vzduchotechniky, stropní překlady, atd

Aplikace nátěrů FN NANO vyžaduje kvalitně připravený podklad.

V případě nutnosti provedeme potřebné úpravy. (štukování, stěrka, penetrace, vymalování silikátovou barvou.)

3. Cenová nabídka pro aplikaci FN NANO

Cena aplikace je stanovena podle jednotlivých úkonů vyplývajících z bodů1,2, a dalších potřebných procesů pro  aplikaci FN NANO.

Nabídka obsahuje pracovní úkony a  objem materiálu potřebného na  přípravu a  finální aplikaci nanonátěru konkrétní plochy

4.Samotná aplikace

Při podmínkách, kdy je prostor již  připraven k aplikaci, lze Nano nátěr aplikovat ihned a časovou náročnost určuje plocha pro aplikaci.

Při podmínkách , kdy prostor vyžaduje úpravy   je nutné počítat s technologickou přestávkou min. 24Hod z důvodů předchozích oprav ,penetrace a vymalování a následně může být aplikován Nano nátěr.

Dle požadavku klienta  řešíme proces aplikace v mimoprovozních hodinách, naši technici nanáší aplikace i v noci.