+420 605 278 311 info@uvgs.cz

Pro aktivaci technologie FN NANO v interiéru je ve většině případů nutná aktivace specifickou vlnovou délkou. Mnoho našich klientů se nesetkalo s umělými zdroji UV záření a proto si dovolujeme poskytnout Vám pár základních informací.

Proč je potřeba použití UV-A?

Pro správnou funkci technologie FN NANO a aktivaci procesu fotokatalýzy je důležité na místě určeném pro aplikaci technologie nano nátěru změřit množství dostupného slunečního záření.
Sluneční svit a v něm obsažené UV záření může prostupovat do vnitřních prostor okny, výlohami atd. Na základě našich zkušeností s aplikacemi FN NANO víme, že v současné době je většina oken a prosklených ploch opatřena sklem, které nepropouští UV-A záření.

Velké množství kanceláří, prostor ve zdravotnictví, restauracích, kadeřnictvích, kosmetiky, fitness, šatnách a jídelnách je situována v prostorech bez přístupu slunečního světla a nemá tak zajištěny dostatečné hodnoty UV-A záření pro potřebnou aktivaci procesu fotokatalýzy. Proto jsou součástí naší komplexní nabídky aktivátory UV-A 360-375nm.

UV-A Zdroj

Příklad našeho UVA zářiče 365nm umístěného pod krycí deskou, která směřuje UV-A pouze na strop. Zářič je doplněn o světelný zdroj.

Vliv uv na zemi

Co je to UV?

Ultrafialové záření (UV)

(zkratka UV z angl. ultraviolet)
Elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka neviditelné. Jeho přirozeným zdrojem je Slunce.

Složení UV záření na zemském povrchu je v závislosti na zeměpisné šířce a stavu ozónové vrstvy:

UV-A záření (90 – 99%)
UV-B záření (1 – 10%.) Je z převážné většiny pohlcováno ozónem ve stratosféře – ozónovou vrstvou.
UV-C záření je absorbováno ozónovou vrstvou a na zemský povrch nedopadá.

UV-C – Pro živé organismy velmi nebezpečná. Často používáná v umělých zdrojích k dezinfekci vody a povrchů. Germicidní zářiče, které zničením DNA/RNA bakterií a virů zabraňují jejich šíření a množení. U slunečního záření je pohlcena kyslíkem a ozónem v atmosféře.

UV-A záření: UVA záření je nejblíže viditelnému spektru. Pro svoji relativní bezpečnost oproti kratším vlnovým délkám (UV-B/C) se často používá u umělých zdrojů v běžném životě. Vytrzování, tisk, solária, manikůra atd. UV-A je převažující složkou slunečního záření dopadajícího na zem. Pro jeho negativní projevy jsou potřeba mnohonásobně vyšší hodnoty než u kratších vlnových délek. Příkladem je nadměrné opalování, u kterého kombinace UVA/B může způsobit popálení kůže, nebo například, odraz na sněhu, kde obvzlášť ve vyšších nadmořských výškách může velmi negativně působit na oči.

UV-B – Malá, avšak nebezpečná složka, která může způsobit popálení kůže a nepříznivé efekty na oči a kůži. U slunečního záření je většina pohlcena ozónovou vrstvou.

Elektromagnetické spektrum

Výběr části elektromagnetického spektra.  Některé organizace mohou označení těchto rozsahů definovat odlišně.

254nm – je obvyklá vlnová délka germicidních zářičů.
365nm – je vlnová délka vhodná pro aktivaci fotokatalytického nátěru.

Příklad použití UVC při boji s COVID19 v prostředkách hromadné dopravy a zdravotnictví (Wuhan).

vytvrzovani nehtu UV

Příklad použití UVA při vytvrzování nehtů.

Je tedy použití UVA zdroje bezpečné?

Ano, v případě že bude správně nainstalován a použit. Záření není vidět, je tedy potřeba k němu přistupovat s opatrností. Před intenzivním světlem (viditelného spektra) nás chrání to, že ho vidíme a přirozeně na něj reagujeme.

Pro příklad: Určitému množství UV-A ze slunce, jehož hodnoty jsou několikanásobně vyšší než u našeho zdroje, jsme vystaveni po celý den. Hustota zářivého toku z těchto umělých zdrojů je velmi malá a zároveň jsou navrženy tak, aby nikdy nekoherentní záření nezasahovalo do prostroru ve kterém se pohybují osoby. V případě krátkodobého vystavení zářivému toku nepředstavují žádné riziko. Za situace, ve které by jste byli vystaveni vysoké a dlouhodobé dávce, má UV-A nepříznivé účinky převážně na sítnici oka.

Pro správnou funkci technologie je tedy důležité nestavět předměty do cesty zářivému toku, zapnutým zdrojem UV-A nepůsobit na oči a řídit se manuálem k použití. Na zdrojích jsou tabulky s upozorněním na ultrafialové záření a jeho možná rizika. Tak, aby i osoby neobeznámené s touto technologií vědeli o zářivém toku.

UVA Zdroj 365nm

Na obrázku je Fotokatalytický NANO nátěr FN NANO který je bez přístupu přirozeného UVA záření aktivován umělým zdrojem a tím ho pohlcuje, tak i zabraňuje jeho odrazu do prostoru.