+420 605 278 311 info@uvgs.cz

Příklady použití

Nanotechnologie pro ochranu povrchů a ekologické aplikace.

Čištění vzduchu, vody, ochrana před plísněmi, řasami a mikroorganismy, snížení rizika přenosu infekcí a povrchy s účinnou aktivní ochranou proti usazování špíny

Multifunkční nátěry FN NANO® slouží k vytváření funkčních povrchů, které přeměňují světelnou energii v sílu schopnou aktivně čistit vzduch a bránit se usazování špíny a mikroorganismů.  Jde o 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, kterou vyvinula česká společnost Advanced materials-JTJ ve spolupráci s ústavem fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, VŠCHT Praha a dalšími předními vědeckými pracovišti u nás i v zahraničí. Povrchová FN NANO® vrstva dosahuje téměř 100% fotokatalytické účinnosti a předstihuje mnohonásobně, co do účinnosti, ostatní konkurenční produkty na světovém trhu

Světlem aktivovaný FN NANO® povrch si svoji funkčnost zachovává dlouhodobě (i desítky let). Povrchová vrstva vytvořená nátěrem FN NANO® zároveň pohlcuje ultrafialové záření a tím dokonale ochrání podklad, na němž je nanesena, proti jeho degradačním vlivům.

KANCELÁŘE

ZDRAVĚJŠÍ PERSONÁL

MÉNĚ ALERGIÍ, NIŽŠÍ NEMOCNOST O DESÍTKY PROCENT, OCHRANA PROTI SMOGU, ZÁPACHU A SBS

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

OCHRANA PŘED PLÍSNĚMI A KVASINKAMI, REDUKCE NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ

HOTELY A PENZIONY

ZDRAVĚJŠÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V POKOJÍCH-MÉNĚ ALERGENŮ,ŠKODLIVIN A NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ

Restaurace, jídelny, bary a kuchyně

BEZ NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ A USAZOVÁNÍ
MASTNÝCH NEČISTOT NA STROPU A STĚNÁCH.

VETERINÁRNÍ ORDINACE

ELIMINACE NEPŘIJEMNÝCH PACHŮ, MÉNĚ POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ, OCHRANA PŘED VÝPARY DESINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

DOMOVY SENIORŮ

PŘÍEMNĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ PROSTŘEDÍ

PRŮMYSLOVÉ PROVOZY
A LABORATOŘE

OCHRANA ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ,
ELIMINACE ZÁPACHU

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

CHOVY ŽIVOČICHŮ

SNÍŽENÉ RIZIKO PŘENOSU VIROVÝCH I BAKTERIÁLNÍCH MNÁKAZ, REDUKCE ZÁPACHU A ORGANICKÝCH POLUTANTŮ VE VZDUCHU